“Book of Exodus” – true or no?(The Seventh Plague)

Bulgarian below.

What is the first thing that comes to your mind when you hear the name “Tchaikovsky”?

Usually it is “Swan Lake”, “The sleeping beauty”, “The Nutcracker” – all of which are masterpieces of the Russian classical music.

But how many of you have heard of James Paul Czajkowski?

Before asking yourselves who this person is and why does he deserve our attention, let me tell you that James Paul Czajkowski is a top author of thrillers for the last 30 years.

Maybe some of you know him by his real name and some by his “nom de plume” – James Rollins.

In fact this is the name you will see on 25 novels as author or co-author.

Not bad for someone who only started writing full time back in 1998.

What is so charming in his works is his love for science and history, garnished with his incredible writing talent.

This stands out most vividly in his series “Sigma Force” – former soldiers who go through training in different physical, medicine or chemistry disciplines.

Each one of his 12 novels in this book series begins with an interesting historical mystery, the answers to which we are still trying to figure out:

The fate of Ubar, The lost city (Sandstorm);

the fate of The Saint Thomas Christians in the Catholic Church

(Map of bones)

German scientific achievements in the end of WW2 and more precisely

„Die Glocke“(Black order).

Marco Polo’s journey from China to Venice (Judas Strain)

The fate of the oracle of Delphi (The Last Oracle)

The Domesday book and saint Malachy’s prophecy (The Doomsday key)

The founding of America and the 14th colony (The Devil Colony)

In other books of his you will find answers to questions like

Why the 9th Knight-founder of the Knights Templar’s name is unknown (Bloodline)

or why Attila the Hun didn’t pillage Rome when he had a chance to (The Eye of God)

I’d also include

Charles Darwin’s Beagle voyage (The Sixth Extinction);

The fate of the human hybrids who have further developed our intelligence (The Bone Labyrinth);
“Book of Exodus” – true or no?(The Seventh Plague)

All of this garnished with bacteria, able to either kill or save mankind, nanotechnology, antimatter, quantum physics, XNA organisms, triple-stranded DNA and biohacking.

And to everything listed we should also include Antarctica, The Moon, Atlantis, volcanos in West America, Mongolia, Rwanda, The Republic of South Africa, journeys to Macau, Hong Kong, Shanghai, Croatia, Northern England, Egypt, Ecuador, Brazil and many more places.

This is why I sincerely hope that you will like the series.

Happy reading!

Български

Каква е първата ви асоциация когато чуете името Чайковски?

Обикновено хората се сещат за “Лебедово езеро”, “Спящата красавица”, “Лешникотрошачката” – все шедьоври на руската класика.

Но колко от вас са чували името Джеймс Пол “Джим” Чайковски.

Преди да попитате, “Кой е този човек и с какво заслужава нашето внимание?,” ще ви кажа, че Джеймс Пол “Джим” Чайковски е сред най-добрите писатели на трилъри за последните 30 години.

Може би за някои от вас е известен под истинското си име, а за други под един от двата си артистични псевдонима – Джеймс Ролинс.

Това е името, което може да видите на 25 романа като автор или съавтор.

Всъщност, не зле за човек, който започва да пише активно едва през 1998.

Неговата малка тайна в писането на книги, завладяли много от читателите му, е любовта към науката и историята, гарнирани с невероятен творчески талант. Това особено се откроява в поредицата му за “Сигма форс” – бивши войници, които минават интензивно обучение в различни физични, медицински или химични дисциплини.

Всеки един от 12-те му романа, излезли от тази поредица до сега, започват с една интересна историческа загатка, чиито отговори човечеството търси и днес – съдбата на Убар(“Пясъчна буря”), съдбата на църквата на Тома и антипапите(“Карта от кости”), съдбата на научните постижения на Германия в края на Втората Световна война и по специално на изследователският проект “Die Glocke“ край Вроцлав(“Черният орден”/).

Пътуването на Марко Поло от Китай до Венеция (“Щамът на Юда”/), съдбата на Оракула на Делфи(“Последният оракул”/), “Книгата на сметките” по-известна като “Книгата на Страшният съд” и пророчеството на св.Махалия(“Ключът на страшния съд”).

Или пък сагата за случилото се с 14-та колония-основавател на САЩ, известна като Дяволската колония (“Дяволската колония”). В други ще намерите “отговорите” на въпроси като “Защо деветият рицар-основател на тамплиерския орден е неназован”(“Кръвна линия”), или пък за странното спиране на Атила пред Рим без да го разграби(“Окото Господни”).

Към тях ще добавя пътешествието на кораба “Бийгъл” до Фолкленските острови и защо Дарвин забавя 20 години издаването на своя труд((“Шестото измиране”), както и за съдбата на хибридите, дали умственият тласък на съвременният човек(“Лабиринт от кости”), и истина ли е Библейският “Изход”(“Седмият мор”).

Всичко това гарнирано с бактерии, способни да убият или спасят човечеството.

Нанотехнологии, антиматерия, квантова физика, организми с КНК, вместо с ДНК, тройна спирала на ДНК, биохакерство.

Към всичко изброено до тук прибавете и Антарктида, Луната, Атлантида, вулкани и паркове в Западна Америка, Монголия, Руанда, ЮАР, “екскурзии” в Макао, Хонконг, Шанхай, Хърватия,Северна Англия, Египет, Еквадор, Бразилия и много други места.

Ето защо искрено се надявам поредицата ви хареса!

Желая ви приятно четене!

Advertisements

Collateral Beauty

Bulgarian below.

The American critique spat their deadliest venom at the movie. In my opinion unfoundedly.
Sure, the storyline is well-known. Sure it relies on personal tragedy, which some may find oppressive…
Yes, “Life is a theater” is a cliché, but isn’t life built on clichés and standard situations?

This movie’s dignity lurks in the scenario. In the rebus of everyday situations, in the supposedly reluctantly but indeed very well-picked lines.
They are the very thing that will make you come back to the movie and rediscover some missed during the movie thoughts, desires and if you’d like, even naïve human delusions.

The main plot will slowly stray away from the main character, only to make us think about the hidden beauty of “Collateral Beauty”.

Български

Американската критика оплю филма с най-дълбоките си храчки. Лично за мен непонятно защо.
Да, сюжетът е познат. Да, разчитащ на лична трагедия, което за някои от нежните половинки би било доста потискащо… Да, „Животът е театър“ е клише, но нима животът ни не е изграден в основата си от клишета и стандартни ситуации?!

Достойнството на този филм е по-скоро в сценария. В ребуса от ежедневни ситуации, от уж непринудено подхвърлени, но всъщност щателно подбрани реплики – някои комични, други с философски достойнства, чийто отговор всеки би могъл да интерпретира сам за себе си.
Точно те са нещото, което ще ви накара да се връщате и преоткривате някои пропуснати в развитието на сюжета мисли, желания, ако щете и чисто наивни човешки заблуди.

Основната фабула бавно ще се измества от главния герой, за да ни накара да се замислим за скритата красота, за която често сме слепи – „Косвената красота“.

Приятно гледане!

 

Weekly I

Yes, I am speaking of

SullySalvatoreErna,

who is coming to Bulgaria on 26.09 this year.

And if unlike me you are not metalheads and are cheesed off by “Godsmack”, don’t stop reading! I am sure that Sully will surprise you.

In 2010 Sully publishes his solo album, in which the Bulgarian violinist Ирина Чиркова takes part. Тhe songs have Arabic motives, originality and sensitivity that are extrinsic for “Godsmack”. Sully, on the other hand, sounds much wiser and more sincere:

 

 

I believe that I won’t be wrong by saying that this man is music.

The music is his whole world.  He lives in it and with it, and judging by his solo career, the metal genre is frankly not vast enough for everything he would like to write, compose and sing.

So comes out in 2016 his new album “Hometown life”, whose single I suggest that you check out:

 

Sully not only shares his life and mistakes with his fans. He reveals his soul to them, touching their own souls by doing so.

We are all sinners and if Sully is one of us, then God surely had forgiven his mistakes, long before giving him such talent.

 

And for the finale, my favorite performance from Avalon” – “Sinner’s Prayer.

 

I hope that Sully made your day better!

 

Best Regards:

Sollam